kristin

MIN BIO

Den indre stillheten artikkel jpeg.jpg

"Den indre stillheten", artikkel for tidsskriftet PLAN. Om stillhet og virksomheten til STILLSPACE i Esviken.

Bildet viser prosjektet "In person», installasjon av Marie Sjøvold og Ludvig Friberg.
Vist under Stillhetsfestivalen 2011 i Esviken. I hver fotoboks er det en
film av insekter idet de våkner opp, og vi får anledning til å
se at hvert insekt har sin særegne personlighet. Stillhet
handler også om å bli mer bevisste våre omgivelser her og
nå, gjennom nærværet i øyeblikket. Skrevet meg meg.

Artikkel Interiørmagasinet om min virksomhet (STILLSCAPE) i Esviken i Asker 2009

En scene fra Spelet om Garborg og Baral for Asker, i Esviken. Hilde Olausson som Hulda og Jai Shankar Sahajpal som Baral. Fortattere: Erling Kittelsen og Arild Stubhaug, etter manus av Bjørn Pettersen. Arrangør: Du store verden! Spelet ble utnevnt til årets spel av Spelfondet og mottok over en million i støtte fra Kulturrådet m.fl. Jeg var prosjektleder, inspisient og scenograf.

Skrivekonsulent: "Kristin bidro i skriveprosessen på en konstruktiv og tilstedeværende måte. Hun fremmet den røde tråden og hennes innspill åpnet for nye betraktninger og vinklinger. Hennes intuitive evner ga meg trygget og mot." MARIANNE MAGELSSEN, Pust for livet, Arneberg Forlag."

"Kristin bør bli nedringt av folk som ønsker skriveveiledning. :-)"
ANNE CHRISTINE HÅGENSEN, De Tre Skatter, Arneberg Forlag

Redaktør for magasinet HERBA. Temaer innenfor biodynamisk jordbruk og kultur i et bredt perspektiv, 2015-16.

NRK refleksjoner om rom.png

NRK-TV, Refleksjoner om rom. Deltaker som arkitektstudent ved Institutt for romkunst, 1991. Programmet kan i sin helhet sees her: https://tv.nrk.no/program/fkur30002091/refleksjoner-om-rom.

Prosjektleder og initiavtivtaker til prosjektet "Rom for kunst", Norsk kulturråd, 2000-2002. På bildet to glade mottakere av støtte, Rolf Gerstlauer og Jonas Ekeberg. I dag prosjektet en fast avsetning.

Del av en installasjon på Bankplassen, Oslo. Oppdrag fra Norges Bank. Grader av permanes i samarbeid med Sissel Lillebostad og Henrik Kristiansen. 400 m farget slike, luftballinger og konstruksjoner over plass og bygning ,1994

For tiden: Kontaktlærer på mellomtrinnet, Nesøya skole.

Markus_Brendmoe_-_Bok__Malerier_etc..jpg

Forfatter av hovedartikkel i boka om billedkunstneren Markus Brendmoe, 2008

Utgitt på StillSpace Publishing 2008. Omslag Arnestad Design. Boka er pensum ved Rudolf Steinerhøyskolen. Boka kan bestilles fra forfatteren: areoegaa@online.no

forside Siste natt.jpg

Utgitt på StillSpace Publishing (mitt forlag) i 2015 med støtte fra Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord. Omslag Emil Johnson Ellefsen. Konsulent Erling Kittelsen. Boka kan bestilles fra forfatteren: tebrizlim.r@gmail.com

Frilansjournalist, arkitektur og teknologi, MORGENBLADET, 1994-96.

UNIVERSITAS & UNDER DUSKEN - journalist og redaksjonssekretær

Økologisk kafé i Esviken. Alt var hjemmelagd fra bunnen av. Betaling etter hjerte. Jeg var sjefskokk og servitør sammen med mange frivillige. Bilde: Interiørmagasinet

F1010009_0288.JPG

SÅ ET FRØ - er et økologisk dyrkningsprosjekt. Initiert og ledet av meg de første årene, Heggedal 2013. "Foreningen tilbyr et variert tilbud av medlemskap, tjenester og produkter for dyrking av spiselige planter der du bor."

POETRYLETTERS. En gang i måneden publiserte jeg online Poesibrev. På norsk og engelsk til lesere i flere land. diktene var diktsvar på Coleman Barks Rumi dikt, slik essensen av dem ressonerte i meg, 2012-13.

Sivilarkitekt hos LINK Arkitektur og Dyrvik Arkitekter. Perspektivskisse fra Haram Kulturhus.

Konsulent for den japanske arkitekten Tadao Ando, programmeringsgruppe internasjonal akitektkonkurranse om nytt kunstkvartal i Bjørvika. Medlem av Programkomité Adademiet NAL, seminar om museumsarkitektur. Sekretær for utdredningsgruppe om utvidet arkitekturmuseum. Referansegrupper for Tusenårsstedene, 100 000 boliger, Skole og utsmykning (alle Norsk Form) Arkitekttriennalen 2000, NAL. Bildet er fra Trienallen 2015.

Frilans skrivekonsulent Arneberg Forlag, 2011-12

Julehefte av Emil Johsnon Ellefsen, utgitt på StillSpace Publishing, 2008