kristin

stillhet i ord og diktning

STILLSPACE - ØYEBLIKKETS TILSTEDEVÆRELSE

Et stille sted

Da jeg fikk henvendelsen fra Kristin visste jeg ingenting om virksomheten hennes. Hun ville ha hjelp med å utforme nye nettsider og visittkort. Fornye profilen. Jeg ble umiddelbart tiltrukket av navnet. Hva gjør en virksomhet som kaller seg for StillSpace?

Kristin er arkitekten som heller enn å tegne hus vil jobbe med rommene i oss selv. Med rommene som skapes av stillhet. Med å bygge ord, høvle tekster, male poesi. Hun vil være arkeologen som løfter fram forgangne poeter. Som forsiktig børster jord og leire av ordene deres. Trekker dem ut i relevansens lys, til oss - her og nå.

Poeten som setter ord på ordløse erfaringer. Formidler det uforståelige, det språkløse, det ufattelige, på en måte som gjør at du kjenner det i magen.

«Stillheten», sier Kristin, «er kilden til essensen i livet.Gjennom dikting, myter, fabler og eventyr kan vi bli bedre kjent med oss selv. Åpne våre indre rom til større forståelse.»

Med dette utgangspunktet leverer Stillspace ulike tjenester som forlagsvirksomhet, poesibrev, gjendiktning, workshops og konsulenttjenester innen skrivekunst, kulturarrangementer og redaktør tjenester.

StillSpace har et svimlende utgangspunkt, veldig spennende, men samtidig utfordrende å forholde seg til. Vi har forsøkt å binde det hele sammen med et stillferdig, men allikevel insisterende uttrykk. Bidra til en følelse av ro og avkoblethet. Resultatet av vårt samarbeid kan du se på disse sidene.
MARIANNE VIGTEL HØLLAND, Slow Design Studio