Colemans Barks om stillhet

…gi form til vår lengten etter stillhet og til den lyttingen vi gjør innenfor dette. Ingenting kan bli gjort med en slik lengsel. Stillhet kan ikke tilegnes gjennom anstrengelse eller praksis. Det som er sikkert, er å ha en intellektuell forståelse av stillhet er nytteløst. Vi må erfare det, være det, bli forandret. Det er en avslapping som overrasker oss om kvelden. En oppløsning av tid og rom, av deg og meg, inn i en tidløs bevissthet. Det er i denne skjønnheten Rumis poesi svømmer, gir en smakebit av. Stillhet har andre navn: Kjærlighet, frihet, opplyst.  En flåte med andunger som padler i seksten vannløp.