om stillhet

Gjennom stillhet kan vi erfare dyp indre ro. Den kan ikke kreves. Vender du oppmerksomheten innover, mot hjertet, kan uventede ordløse erfaringer oppstå.

Det vi ser i den fysiske verden, er allerede skapt i vårt indre. STILLSPACE er et bilde på denne livmoren, som lever i oss alle.

Diktere som Rumi synger om stillheten. Lalla gjør det samme, mens hun danser naken. Mange andre diktere gjør det samme. Rumi og Lalla kan du leser mer om under DIKT & SKRIVING.

Stillhet handler ikke om fravær av bråk. Stillhet er en ordløs erfaring bak tid og rom. «Stillhet» på islandsk betyr lyd/lyde/lytte.

Coleman Barks:

…gi form til vår lengten etter stillhet og til den lyttingen vi gjør innenfor dette. Ingenting kan bli gjort med en slik lengsel. Stillhet kan ikke tilegnes gjennom anstrengelse eller praksis. Det som er sikkert, er å ha en intellektuell forståelse av stillhet er nytteløst. Vi må erfare det, være det, bli forandret. Det er en avslapping som overrasker oss om kvelden. En oppløsning av tid og rom, av deg og meg, inn i en tidløs bevissthet. Det er i denne skjønnheten Rumis poesi svømmer, gir en smakebit av. Stillhet har andre navn: Kjærlighet, frihet, opplyst.  En flåte med andunger som padler i seksten vannløp.