stillspace

om meditasjon

Moder Jord gir oss bokstavelig talt liv. Naturopplevelser kan være hellige. Naturen er hellig. Akkurat som Moder Jord og kroppene våre. Kroppen er vårt jordiske tempel. Gjennom ulike former for bevegelser, skriving og meditasjon, kan vi bli bedre kjent med oss selv, med vår kropp og vår sjel. Workshops er under planlegging.

Meditasjon kan for noen være et redskap for å oppleve en større indre ro, redusert stress, økt kreativitet. For andre kan det også være en spirituell kontakt. Det ene utelukker ikke det andre. Meditasjon inviterer til et større nærvær i livene våre. Aksept med det som er. Bli venner med oss selv.

Gjennom meditasjon kan vi bli  bevisst tankestrømmene våre. Observere dem, være med dem og la dem gå, istedenfor å dytte dem ned, tilbake til det ubevisste. Det er en praksis i å være helt tilstede i våre direkte erfaringer. Ufiltrert av tanker, konsepter og preferanser. Ikke-dømmende. Bli bevisst hvor mye tankene styrer livene våre, følelser og handlinger. Da kan vi leve og handle ut fra et visere sted i oss selv. På engelsk kalles det å «act» istedenfor å «react».


2019-2021 utdanner jeg meg til meditasjonslærer under Tara Brach og Jack Kornfields dyktige ledelse. Meditasjonsutdannelsen min kalles «Loving Kindness». Kort forklart, er det å utvikle kjærlighetsmuskelen, hjertet. For oss selv og de og det rundt oss. Det kan også handle om å bli bevisst og respektere våre og andres grenser. Utdannelsen er del av Vipassana tradisjonen. Vipassana betyr «å se tingene som de virkelig er».