stillscape

SUPPORT & PRAISE 2008 - 12 (in Norwegian)

Mange gode tilbakemeldinger fra kunstnere og andre som deltok i Esviken. De første kom da jeg sa opp en stiv og urealistisk leieavtale med Asker kommune i 2008. (Det ordnet seg, takket være gode hjelpere!). Resten er hjertemeldinger. :) Tusen takk til dere alle!


Jeg er sikker på at våre veier vil krysses igjen. Du har mange gode ideer, et stort nettverk og masse kunnskap.  Dessverre var timingen i forhold til Esviken uheldig, dvs. at en rehabilitering av huset og en politisk beslutning om hva huset skal brukes til framover må komme først. Dette var ikke avklart på det tidspunkt initiativet kom fra deg/Stillscape.

RAGNAR STRAND FUGLUM, Kommunaldirektør Asker kommune 14.04.2012

Støtteerklæringer

mars/april 2008

STILLSCAPE er et prosjekt som stråler ut i mange og noen for meg helt ukjente retninger. Jeg har sett det ta form av ballett på snø mellom nakne trær, performancekunst på hustak, musikk under mønet, ild i skogen, søkende mennesker og sårbar stillhet. I mitt mangeårige arbeid med myter har jeg etter hvert blitt fortrolig med opplevelsen av mytisk tid, slik vi kan erfare tilværelsen i møtet med et kunstverk, en naturopplevelse, en fortelling eller et menneskelig forhold som forandrer oss slik at den daglige baksingen med timeplaner kjennes fjern og uviktig og det trivielle så trivielt som det faktisk er. Huset i Esvika kan være utgangspunkt for mytisk tid, slik forutsetningen for den kan skapes gjennom teater, litteratur, samtale, billedkunst og stillhet. STILLSCAPE har min fulle støtte og velsignelse. TERJE NORDBY forfatter og dramatiker

STILLSCAPE gir meg som komponist og musiker rom og tid til å undersøke nye sider av forholdet lyd, stillhet, tilstand. Esvika er en perle og innbyr til total tilstedeværelse. For meg som utøver er det derfor spennende å se hva som kommer til å skje i møte mellom min musikk, mitt publikum og rommene i Esvika. MAJA BUGGE komponist og musiker

Jeg opplever et stort behov for- og mangel på, steder i og i tilknytning til Oslo hvor stillheten høres. I mitt virke som dansekunstner / kroppsarbeider, er ro og kontemplasjon en av de viktigste inspirasjonskildene. Derfor ønsker jeg STILLSCAPE hjertelig velkommen. RUNA REBNE danser

Stillhet gir mulighet for refleksjon og sansning av nuet. I mitt kunstneriske arbeid er stillhet en viktig inspirasjon. Jeg er veldig glad for å ha blitt invitert av STILLSCAPE til å jobbe i landskapet ved Esvika. Det gir meg som kunstner en unik mulighet til å utfordre mitt uttrykk og være i naturen og jobbe direkte med stillhetens virkning i sinnet. JANINE MAGELSSEN billedkunstner 

Hadde gleden av å opptre i Esvika i forestillingen StillALIVE under åpningen av STILLSCAPE. Et inspirerende sted med et viktig budskap som jeg ser stort behovet for. Fine inne og uterom med spennende kunstneriske muligheter. Jeg gir min fulle støtte og tillit til prosjektet. MAJA ROEL dansekunstner 

Lokalet har en fantastisk akustikk og publikum er sjeldent lydhøre. Esvika er et spennende sted å musisere! STILLSCAPE har min fulle støtte. SIRI TORJESEN sopran

Esviken og STILLSCAPE har min fulle støtte og tillit. ANNA WIDÉN billedkunstner 

Att komma till Esvika ær en frid før hjærtat, det er fint att många kommer att få kunna uppleva detta vackra. Att høra att en fastighets mæklare haft det som sitt privata sommar stælle och dessutom i viss mån låtit det førfalla kænns trist och dærfør ær det med glædje jag nu mærker att nya krafter vill bjuda det allmænna på en skønhets och stillhets upplevelse.... JOHAN EKESTUBBE danser

STILLSCAPE er et etterlengtet prosjekt for meg. Selv om vi er mange som jobber med aspektet stillhet, så er det i en større sammenheng av vårt rastløse og "plagede" samfunn et knapphetsgode. Gjennom STILLSCAPE kan stillheten bli hørt av mange! Å få være med som koreograf og danser ved åpningsforestillingen den 2. mars, ga meg en flott opplevelse av å delta i å manifestere noe viktig for fremtiden. Stedet Esvika er innbydende og helt riktig for STILLSCAPES formål, og Kristin Ellefsens innsats og initiativ har min fulle tillit og støtte. KARI ANNE V. BJERKESTRAND danser, koreograf, tai chi kineo-lærer

Eg deltok under opninga av Stillscape i Esvika i mars 2008. STILLSCAPE har etablert seg i eit ærverdig hus med god utstråling i idylliske omgivnader. Område er blir nytta til turområdet. Staden er ideell til kulturelle aktivitetar av ulik art. Det har eit potensiale i seg å dra til seg publikum som går langt utover det regionale. KURT JOHANNNESSEN billedkunstnar 

høsten 2008

Som konstnärer saknar vi paradoxalt nog ofta en arena där flyktiga idéer och experiment kan ta form i all enkelhet. Spontana idéer kan leda vidare till större nedslag eller försvinna in i mängden av tankar. I Esviken kan ett av målen med att samlas vara experimentet. Ett annat är leken och allvaret i det att vara en skapande individ bland andra skapande. Det viktigaste är ett öppet rum för nya och gamla upptäckter, där nuet spelar den största rollen. Atmosfären i Esviken och sammanhanget som STILLSCAPE ger till platsen, inbjuder till funderingar. Utifrån vilka platser skapar jag? När skapar jag och var? Vilka tankar kommer under fysisk aktivitet, vilka kommer i stillhet, vilka kommer under själva skapandet? Vad framkallar denna platsen hos mej? Fluxus lever innuti många av mina skapande processer, men kanske bara som en språngbräda ut till något mer komplext och genomarbetat. Vad händer om jag sätter denna omedelbarhet i fokus tillsammans med flera andra likasinnade? Esviken erbjuder en mötesplats med inneboende koncentration, där den lilla tanken kan komma (fra en prosjektbeskrivelse om FLUXUS).

 ANNA WIDÉN billedkunstner

Rom for å høre seg selv tenke er mangelvare selv i Norge med all sin natur. Noen må minne deg på å høre deg selv tenke: Det gjør STILLSCAPE. Å høre seg selv tenke må øves og kan læres, og det trengs arenaer for det: Esviken er et sånt sted. Nye tanker oppstår der det er rom for å tenke dem. Fremtiden trenger nye tanker. RUTH WILHELMINE MEYER sanger og pedagog

STILLSCAPE er et sted og en tilstand som menneskene trenger. Det er alt for få slike avvik fra det gjengse kjas og mas, og et sted man får lyst til å komme tilbake til igjen og igjen. Jeg håper på en lang og fruktbar levetid for STILLSCAPE.

 MAJA SOLVEIG KJELSTRUP RATKJE komponist, musiker, m.m. 
STILLSCAPE i Esviken er unikt sted med sine vakre omgivelser og et ekko av en fordums tid. Med basis i stedets ånd eller sjel, vokser det fram et møtepunkt mellom stedets historie, kunstneriske uttrykk og aktivitet av ulik art, utformet og presentert med ydmykhet og åpenhet for begrepet stillhet.

Ideologien STILLSCAPE’s daglig og kunstnerisk leder Kristin Ellefsen legger til grunn for driften av Esviken, inspirerer og åpner opp for kunstneriske opplevelser og uttrykk i en aktiv kontemplativ ro. Publikum og kunstnerne, voksne som barn, gis mulighet for både passiv og aktiv mottakelse eller deltakelse. Stillheten er ikke alltid stille, stillheten lytter, åpner opp og visker vekk skillet mellom iakttaker og utøver/utformer, mellom nåtid, fortid og framtid, og skaper nye rom. Rom til ettertanke, til oppdagelser eller til bekreftelse på noe vi allerede kjenner til.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan Esvikens ånd kan bli ivaretatt på bedre måte.
Esviken er et ypperlig utfluktsted sommer som vinter, og inviterer til uforpliktende rekreasjon i naturskjønne omgivelser. STILLSCAPE er uten krav eller dogmer, med åpner opp et rom der tanken kan slippe fri og finne ro. STILLSCAPE i Esviken har min sterkest anbefaling. ØYVIND JØRGENSEN koreograf, danser, pedagog og produsent 

Kristin Ellefsen er modig i sitt prosjekt med STILLSCAPE på Esviken. Det som skjer for meg er at når et sted får stillheten i fokus åpner det seg et stort spekter med sansefelt som ikke får plass i vanlig hverdagsliv. Da blir livet rikere, større og skjønnere. Ørene hører mer, øynene ser mer, nesen lukter mer, hjertet åpner seg. La Esviken blomstre! MARIANNE LEISNER, Gaia Tjøme

januar 2009

I kjølvannet av vår oppsigelse av leiekontrakten tok billedkunstner Janine Magelssen (Bærum) initiativet til et opprop for STILLSCAPE:

Jeg har hatt gleden av og både være gjest på STILLSCAPES mange arrangementer i 2008 og levert kunstneriske bidrag til stedet. 
Første gang jeg besøkte Esviken og møtte Kristin Ellefsen ble jeg berørt av stedet, det spesielle huset og den vakre skogen. Fantes det et slikt sted så nære byen! Kristin Ellefsen ønsket å ta vare på stedets unike kvaliteter og å åpne det for publikum gjennom naturopplevelser, kunst, kreativitet, kulturhistorie og økologi. Kristin formidlet at hun ønsket å skape et sted for stillhet. Vi diskuterte ordet ”stillhet” og var enig i at det vi begge la i ordet var ikke fravær av lyd, men nærvær. Nærvær er kanskje lettere å oppleve når man er stille, men det du opplever trenger absolutt ikke være stille. Gjennom mange ulike arrangementer klarte STILLSCAPE nettopp å skape et slikt rom for publikum.

Å vandre gjennom den gamle skogen, mens du ser dansere/bevegelses kunstnere leke, lytte, berøre og smake på skogen var helt spesielt. Eller konsertene i det vakre rommet i annen etasje. Litteratur kvelder foran peisen eller barn som lager landskaps kunst i skogen. I mange måneder kunne turgåere oppleve nye rom i skogen – kunst laget av naturmaterialer oppsto og gikk tilbake til naturen. Dette er bare noe av alt som har foregått i Esviken i 2008. Stedet passer så utrolig godt til alle disse aktivitetene og de har så vidt fått begynne. En ildsjel som Kristin Ellefsen finnes det ikke mange av, Asker Kommune har vært heldig som har fått en slik leietager og må ta vare på hennes bidrag til Esviken og Asker og Bærums befolkning.

Som billedkunstner har det vært veldig spennende å jobbe i skogen i Esviken og forflytte seg fra galleri rommet og ut i naturen. Mange kunstnere har meldt sin interesse for å få lov til å bidra med prosjektene sine. Som kunstner og bidragsyter opplever man ydmykhet for å bli tatt i mot med entusiasme og åpenhet av Kristin Ellefsen og Esviken.

Esviken og STILLSCAPE = Sant JANINE MAGELSSEN, billedkunstner Bærum

Det unike med STILLSCAPE og Kristin Ellefsens arbeid er at hun går resolutt inn i et folkelig behov for et sted å områ seg og samtidig bli underholdt, få kunstopplevelser, dette skjer uten å skjele til de kommersielle metoder som alltid drar i én retning uten å få til atmosfæren rundt; stillheten/refleksjonen/miljøet. Når hun setter alt inn på dette, framtidsrettet som det er, bør kommunen gripe fatt i en trådende og ikke bare støtte dette, men sørge for at det kommer skikkelig på beina, da vil det nemlig bli langt mer selvgående, slik dette tiltaket er tenkt. Noe annet er spilt investering, spilt innsats, spilt stillhet og spilt sjanse for kommunen til medlevelse i hva som er et dypere behov i folk, i Asker så vel som andre steder.
Erling Kittelsen, poet og forfatter Oslo

Asker kommune var heldig som fikk en leietager til Esvika som åpnet stedet for befolkningen og la en ny dimensjon til Askers kulturliv. Med de begrensede utnyttingsmuligheter stedet har, skal det godt gjøres å skaffe kommunen en bedre kontrakt. Kommunen bør derfor vise kreativitet til å finne løsninger slik vedlikeholdsplikten kan oppfylles, og stedet kan fortsette å leve i stedet for å bli stående til forfall.
 Hilsen JAN MARTIN LARSEN, Asker

For bevaring av Esviken og STILLSCAPE!

Jeg ble kjent med Esvikens unike kvaliteter, stemning og menneskelige
ressurser våren 08 og er som filosof blitt invitert til å fasilitere
gruppesamtaler der. Foreløpig har vi hatt et unikt arrangement med
filosofisk hyttetur i Askermarka (etter at Esviken var vinterstengt).

Vi trenger steder som Esviken og stiftelser som STILLSCAPE i vår tid. Jo
mer finanskrisa skrider fremover og jo større globale utfordringer vi får
i form av økosammenbrudd, kriger og ressursproblemer, jo mer trenger vi
mennesker rom og samfunn der vi får anledning til på nytt å utforske hva
det vil si å være menneske, steder der vi kan finne tilbake til
grunnverdiene i livene våre. Min første tanke da jeg kom til Esviken, var
at dette er fremtidens kirke. Her er rom for stillhet, for ettertanke, for
sansning og for utforskning av det som er grunnleggende menneskelig. Jeg
opplevde det som et åpent og åndelig sted, et fremtidens sted der alle
livssyn og religioner kan søke sammen for å finne sin felles kjerne.

Jeg ble rett og slett utrolig glad for å oppdage at det fantes et så
vakkert sted som Esviken så nær Oslo, og tanken slo meg at det kanskje er
her i randsonen til Oslo at fremtidens ideer kan fødes. Jeg er en stor
beundrer av initiativtaker og ildsjel Kristin Ellefsen og det er mitt
største håp og ønske at hun og hennes styre får fortsette arbeidet og
videreutviklingen av Esviken og STILLSCAPE. Jeg tror STILLSCAPE har
potensialer i seg til å sette Asker på verdenskartet.

Vi lever i en tid med store forandringer, både i den faktiske verden og i
vår tankeverden. Menneskene begynner for alvor å oppdage tankens positive
kraft, siden dette blir påvist også av vitenskapen. Vi er kommet til en
epoke der menneskenes bevissthet faktisk er i ferd med å gjøre et
bevissthetssprang, og når dette for alvor begynner å spre seg, trenger vi
steder som Esviken med dens vekt på stillhet og indre ro. Vær klok, tenk
langsiktig og tenk på oss mennesker: Ta vare på Esviken!
 GRY ORFEI SOLBRAA, Filosofisk praktiker Oslo

Sjelden har jeg sett så mye kjærlighet, frivillighet og helhjertet egeninnsats til et prosjekt som det STILLSCAPE står for, og det som på rekordtid er blitt skapt i Esviken. Det er lagt ned masse arbeid og innhentet bred kompetanse for å kunne sette huset i stand slik at Esviken blir et kulturminne også for ettertiden. Det er et helt unikt prosjekt som bør tas i mot med stor takknemmelighet, støtte og begeistring fra Kommunen. Kristin Ellefsen er en bidragsyter som vi ikke ser mange av i dagens samfunn. Jeg heier på STILLSCAPE får leve i Esviken, med full støtte fra kommune og fylke. Dette handler om mer enn penger - om å heie på de som tar initiativ til nyskapende, nytenkende miljø og samfunnsorienterte prosjekter.
 ANNE-LISE Ø. VESTGÅRD, Coach. Ny tids lederskap Asker

Asker Kommune fikk en gave.
 Det har av Kristin Margrethe Ellefsen gjennom hennes stiftelse STILSCAPE blitt skapt et senter for kreativitet, nærvær og kunst i Esviken i Asker. Det finnes i dag ikke mange steder for menneske å oppleve en så nær kobling mellom natur og kunst slik vi har sett det i Esviken. Kristin Margrethe Ellefsen har gitt Asker Kommune en gave, en gave de forvalter svært dårlig. 
Min bok ”Pust for livet” ble utgitt i oktober 2008, jeg har valgt at deler av inntekten fra denne boken skal gå til prosjekter som har en klar økologisk profil, stiftelsen STILLSCAPE ble plukket ut som den første som skal støttes. Det vil stiftelsen uansett bli, Esviken eller ikke, men jeg håper Asker Kommune tar til fornuft og klarer å se hva dette stedet kan gi befolkningen i Asker. MARIANNE MAGELSSEN, forfatter Asker

Esviken er et helt unikt sted, med uendelige muligheter. Kristin Ellefsen samler idéer, mennesker og krefter som kan forandre virkeligheten. RAGNHILD TORJESEN, student Nesodden/Italia

Eg har ved mange anledningar vært publikummer ved ulike arrangementer i Esviken. Det har vert fint og inspirerande. Eg ønsker på det sterkeste at STILLSCAPE får forsette.
 NILS OLAV BØE, billedkunstner Oslo

Stillhet - er det noe vi trenger mer, i dag?
Stillhet for å høre hva naturen sier oss, 
Stillhet for å høre vår egen indre stemme. 
Nyfødt i fjor vår - blomstrende gjennom sin første sommer - så mange gode krefter - så mange nærende opplevelser - la STILLSCAPE i Esviken leve - vi trenger det! ELSE-MARIE HAAKONSEN, Asker

Jeg støtter STILLSCAPE i Esviken.
 LIV LUND, jordmor Asker

Jeg støtter STILLSCAPE i Esviken, kommunen må anerkjenne Kristin Ellefsens arbeid.
 KRISTIN FLOOD, journalist og forfatter av bl.a. Boken ‘Rom for stillhet’ (Cappelen 2005)

Jeg støtter STILLSCAPE i Esviken! Den uken jeg jobbet med utekunsten min vil jeg huske i lang tid fremover. Særlig fordi jeg jobbet så sent på året var det viktig og fint å kunne være i huset. Å se ut av vinduene og på vannet og veien på andre siden og føle tilknytning. Huset har sjel - jeg håper og ønsker at stedet forblir så flere lag av erindringer kan veves inn og sette sine spor i veggene. ASTRID GÜLDENSTERN, billedkunstner Heggedal

Jeg har vært på tegnekurs i Esviken. Stedet er en oase - natur - motiver osv. og ikke minst fri for lyd. Esviken må bli tatt vare på.
 MAINA MOVIG

Jeg har hatt gleden av å spille i Esviken i 2008. Det er en viktig arena for kunstformidling helt uten kommersielle interesser. Et fritt pusterom for kunstnere i dagens samfunn, hvor kvalitet står i sentrum. Dette trenger vi mer enn noen gang!
 ELLEN SEJERSTED BØDTKER, harpist

Jeg støtter STILLSCAPE i Esviken.
 IRENE ARNESTAD, grafisk designer Asker

Jeg støtter Stillscape i Esviken. SIDSEL PALMSTRØM

Asker kommune har vært utrolig heldige som har fått en kapasitet som Stillscape gjennom Kristin, til å ivareta og utbedre Esviken de få månedene de har vært leietagere. Med stor kjærlighet til bygningens egenart og historie, omgivelser og alt det stedet kan romme har hun ganske enkelt bygget et reisverk som først ikke kan sees med det botte øyet. Turgåere har sikkert hatt gleden av å se at huset har vært bebodd og fått sårt trengt vedlikehold.

Andre heldige har fått mulighet til å se hva som virkelig har reist seg: Skaperglede og kreativitet utover konvensjonelle rammer - kunst som skapes der der den oppstår i enorm åpenhet for å favne og imøtekomme alle som VIL.

Mange mennesker kjenner en dragning mot naturen fordi de der kan finne en tilstedeværelse og nærhet til det som rører seg i og rundt en. Dette kan også gjenkjennes i all form for kunst der det kommuniseres hvordan det er å være menneske i verden. I Esviken kan dette forenes på en nyskapende og vakker måte gjennom ulike opplevelser og uttrykk.

Jeg kan ikke skjønne annet at dette må være en stor gave til innebyggerne i Asker kommune og alle som måtte kjenne behovet for å dvele i stor tilstedeværelse gjennom et mangfold av kunstopplevelser. Det som har startet gjennom Stillscape i Esviken er på alle måter grensesprengende og vil nok fortsette i en eller annen form et eller annet sted. Men det hadde vært deilig å se kommunen i et kvantesprang fra å telle kroner og øre i et "leieforhold" til å gi innebyggerne sine en gavepakke utenom det vanlige. HILDE E RANDGAARD , yoga lærer

Jeg har hatt gleden av å være med på åpningen av Esvika, nærme meg huset, danse i skogen, en forventning, en stillhet, spille med skogen som tester om den klarer å beholde hemmeligheten sin; huset, proppfullt av bilder og år, som danner seg i bakhodet, mens nåtiden skjer: forskjellige uttrykk som blir inntrykk - for folk......! Et menneske som DRIVER dette, et HUS som kan dette, har dere sjansen til å TA vare på. Det er ikke hverdagskost. 
HENNING FARNER, skuespiller

Esvigen er en perle, og en kulturskatt. Det arbeidet som har vært nedlagt for å gjøre dette til et levende kultursentrum ved Oslofjorden er vel verd at man tar vare på. Man trenger ildsjeler som Kristin Ellefsen, og det er meningsløst hvis et slikt sted ikke får den støtten det er avhengig av for fortsatt drift. Jeg fikk lov til å komme til Esvigen høsten 2008 og holde et foredrag om Wergeland. Det var en stor kveld, også fordi det foregikk så mye annet, dans og naturmystikk. La Evigen leve! Det er viktig å ta vare på stedet såvel av historiske som kulturelle grunner, samt som en del av kulturlandskapet.
 GEIR UTHAUG, forfatter Oslo

Dersom Asker kommune og NAV kunne samarbeidet, ville følgende tiltak vært et ”kinderegg” :
Kommunen lønner Kristin for å være prosjekt- og byggeleder av rehabiliteringen av Esviken, det har hun kompetanse til, NAV skaffer arbeidsledige håndverkere, det er det pt nok av, og kommunen skjøter litt på arbeidsledighetstrygden slik at håndverkerne kommer litt bedre ut av det.
Resultatet kunne blitt profesjonell og billig bevaring av et kulturminne og et spennende kulturtilbud.

(Jeg har i nedgangstidene i1990-åra selv vært billig utstillings-arkitekt for Arbeidsformidlingen / Norske kunsthåndverkere. Det var en meningsfull oppgave.)
 MORTEN MELLEGAARD sivilarkitekt MNAL Asker

Jeg slutter meg til brevet fra Janine Magelssen. Vi har begge holdt kurs i Esviken og opplevd en helt unik ramme rundt kursene våre som handler om nærhet, stillhet og kreativitet. Kursdeltakerne fikk helt spesielle opplevelser i.o.m. at vi aktivt brukte skogen.
Jeg håper at Asker Kommune er seg sitt ansvar bevisst og vil sørge for at huset ikke forfaller. 
Det er blitt lagd ned et betydelig arbeid på frivillig basis og det er uholdbart å forvente at driften kan fortsette på samme vis . Ringvirkningene av det kulturelle arbeidet på Esviken er store og positive for alle involverte inklusive kommunen.
 BEATE W. KEITA , kursholder og gjest

Jeg skriver med dette navnet mitt under på en liste til støtte for Esviken og Kristin Ellefsens arbeid der. 
Det har vært en stor opplevelse å få lov til å delta på konserter og andre arrangement på Esviken i 2008, og Kristin Ellefsen har utviklet stedet til en unik møteplass for mennesker, mennesker og natur, mennesker, natur og kunst. En slik helhjertet innsats hun har utført fortjener all støtte, og jeg vil innstendig oppfordrer Asker Kommune til å la henne fortsette sitt arbeid med å utvikle og ta vare på Esviken.
 HELLE BJERKAN, Sophia Prezz Trondheim

Esviken er en lunge som er sjelden. Noen trenger den sårt -og andre vil komme til å trenge den sårt. Den representerer verdier som ikke skriker, -derfor er det vanskelig å høre den i all larm ellers i samfunnet. Jeg er utrolig takknemlig for at Kristin Ellefsen holder i Esvika som sted og tilbud - til alle oss som kjenner verdien av stillhet (blant annet). RUNA REBNE

Stillscape fyller både Esviken og publikum med varme og opplevelser. Denne situasjonen må få modnes og vokse videre!
 MARTINE LINGE (bildekunstner og publikummer)

Gartnerelever på Natur videregående skole i Oslo har hatt gleden å delta på fagseminar med tema om bevaring av historiske hageanlegg på Esviken. Stedet har et unik hageanlegg som i dag er forfallent og bør snarest tilbakeføres til sitt opprinnelig stand før det er for sent å redde plantene som fortsatt vokser der. Vi på hagebruksavdelingen på Natur videregående skole er i dialog med Kristin Ellefsen for bevaring av dette unike hageanlegget og ønsker å appellere Asker kommune for å ikke la dette unike stedet forfalle og bli visket ut av historien.
 SEIJA KALLIONPÄÄ, Natur videregående skole, Oslo

Vi støtter Stillscape i Esviken LIV MARIT LUNDBY, 
MORTEN LÜHR, 
ERLEND ESKELAND

Kristin Ellefsen, med sitt engasjement og faglig bakgrunn, er den
perfekte personen til å igangsette og koordinere vedlikeholdsarbeidet
på Esviken. Stillscape har et variert tilbud som passer utrolig godt
til stedet. I denne kombinasjonen har Asker Kommune fått en gylden
mulighet, som jeg håper inderlig ikke blir kastet bort. Om Stillscape
forlater Esviken, er det fullt mulig at huset kommer til å forfalle.
Dette er ikke Askers befolkningen tjent med. Hvorfor ikke gjøre en
innsats nå, i samarbeid med Stillscape? Da vil Asker ha et sted som
alle kan nyte og dra nytte av, i lang tid fremover.
 JANE LOMAX, Asker

Vi ønsker inderlig at Esviken og Stillscape skal bestå!
Kristin som ildsjel og beskytter for et unikt sted og hus i forfall. Asker kommune må jo bare juble og gripe muligheten, og hjelpe til med midler til vedlikehold og drift før stedet forfaller ytterligere. Dette er et fantastisk godt prosjekt og vil være til glede for mange.
Leve Esviken!
 Glade frivillige hjelpere, BRIT og ATLE, Asker

Jeg mener at hensynet til Riksantikvarens fredning er helt sentral og at kommunen må ta konsekvensene i en så viktig fredningssak. Riksantikvaren (Fylket) bør kobles inn for å markere alvoret i fredningen og at fredningsmyndigheten er med på å bære ansvar og bidra med kompetanse. Jeg støtter saken fullt ut og minner om at Asker Kommune har fått i hendene en viktig kulturskatt som ikke må forspilles. Fornuftig vedlikehold er en relativt beskjeden investering som vil betale seg over tid. 
 ERIK ANKER

Første gangen jeg besøkte Esviken var en dag i sommer, jeg blev helt
henrykkt, finns det ett sådant sted!
Jeg blev veldigt lykkelig, å så nære der jeg bor, i Asker, fantastikt!

Her kunne jeg ha flyttet in, jeg blev gående der en god stund, snakket
med noen som hadde hatt kurs
og møtte noen lykkelige som varit der.
Senere gikk jeg ut i hagen, møtte en eldre dame som hadde gått førbi i
månge år å var nå så
lykkelig før att noen brydde sig om dette vakkre sted, hun førtalte
att hun gikk ner til vannet hver dag.

Selv kunne jeg nesten ikke få nok av denne energi som møtte mig, huset
er veldigt slitt men har fantastisk
utstrålning. Vakkre rum med historie og sjel.

En kveld blir jeg med på kurs på Esviken, etterpå treffer jeg Kristin
 som er opphovskvinne til Stillscape som drives på dette nydelige sted.

Hvordan kan ett ende menneske få til så mye tenker jeg når jeg sitter
med årsprogrammet før Stillscape og Esviken.
Det kreves mye mod og tid å få til noe sådant som Kristin har klart.

Vi blir sittende på kjøkkenet og prater om livet, spiser litt mat som
Kristin lager på vedkomfyren,
 en gjestfrihet man sjelden møter, det kommer fler in og vi blir
sittende långt ut på kvelden.
Tidligere på dagen har det varit ett seminar, lunsj har blitt servert,
tilllaget på kjøkkenet
uten elektrisk komfyr å uten indratt vann på kjøkkenet!!! att det er
en ildsjel som ligger bakom dette
er det ikke noen tvil om.

Jeg vandrer lykkelig hjem, endelig ett fristed i en travel hverdag.

Stillscape og Esviken må bevares!!!
 EVA-LISE FRONDELL LØCHEN, Bærum

 

Esviken - et unikt kulturprosjekt!
Stiftelsen Stillscape i Esviken er en av de mest spennende nydannelser på kunstarenaen i Norge i løpet av siste år. Kristin M. Ellefsen er en kompetent og visjonær grunder som i løpet av knapt trekvart år har hatt en utrolig rekke av konserter, kunstutstillinger, foredrag, kurser og filmvisninger i Esviken. Og det er tilbud som til sammen favner de fleste alders- og interessegrupper. Hennes ide om å bruke stedet Esviken (huset, hagen, skogen rundt) - og alle dets kvaliteter til å bli en del av hvert enkelt kunstprosjekt som finner sted her vekker nasjonal og internasjonal interesse. Esviken har med sin lokalitet og sitt charter to i seg til å bli et viktig kunst- og kultursenter i Asker, Norge. Men det forutsetter et minimum av velvilje fra de offentlige myndigheter som har eieransvar for stedet. Særlig sett i lys av den overveldende innsats Kristin Ellefsen selv samt en god del frivillige hjelpere har nedlagt i å bygge opp og utvikle både hus og omgivelser og ikke minst et kunstnerisk nettverk/kontaktnett. Den innsatsen er et bevis for seriøsiteten og den målrettede vilje til å skape noe særegent og viktig på kunstarenaen, og det i Asker Kommune. Og det er enda bare i startfasen. Bare fantasien kan sette begrensinger for hva dette prosjektet kan utvikle seg til i løpet av noen år. 
 INGERANNA KROHN-NYDAL og EVALD OTTERSATD, filmskapere, Bærum

Som tidligere student i folkloristikk og arkeologi traff Kristin Ellefsen og hennes Stillscape meg midt i hjertet. Esviken er et fantastisk sted og Kristins arbeid med oppussing og vedlikehold av det gamle bygget og hagen er vakkert. Stedet har blitt en perle av fortid og fremtid under Kristins hånd. Kristin Ellefsen er et menneske det finnes få av her i verden og hennes ønsker og bidrag for både kunst, kultur, miljø og økologi er bemerkelsesverdig. Hennes arbeid dette siste året er nødt til å ivaretas og videreføres, Esviken er forutbestemt til å fortsette å virke som senter for Stillscape og alle menneskene som søker dit.
Som en ansatt i Cultura Bank, Norges eneste etiske bank, snakker jeg også for alle mine kollegaer når jeg sier at dette arbeidet er viktig og essensielt i en tid som er preget av penger, grådighet og makt. Asker kommune burde grave dypt i lommene sine og revurdere sitt syn på penger og lønnsomhet. Hva er vel mer lønnsomt enn å innse at penger ikke er en del av det å oppleve lykke, harmoni og samhør med naturen og andre mennesker?
 YVONNE ØDEAGAARD

Jeg støtter Esviken av fullt hjerte. Vi trenger dette senteret for
fordypelse og stillhet, for opplevelse av billedkunst, dans, musikk, av
kunst i en vakker arkitektonisk ramme omgitt av park og hage, natur og
sjø. Senterets tverrkunstneriske aktiviteter er på høyt profesjonelt nivå.
Stedet er unikt for Asker, og er tilgjengelig for alle! Jeg oppfordrer
politikerne i Asker til å kjenne sin besøkelsestid og gjøre de relativt
enkle grep som trengs for å la dette prosjektet leve og utvikle seg
videre!
 ERLING E. GULDBRANDSEN, 
Professor i musikkvitenskap, Tidligere musikk-koordinator på Henie Onstad Kunstsenter

Støtter oppropet! RAGNA RIBE JØRGENSEN, miljøvernrådgiver Asker