meditasjoner

stillspace

om meditasjon

Moder Jord gir oss bokstavelig talt liv. Naturopplevelser kan være hellige. Naturen er hellig. Akkurat som Moder Jord og kroppene våre. Kroppen er vårt jordiske tempel. Gjennom ulike former for bevegelser, skriving og meditasjon, kan vi bli bedre kjent med oss selv, med vår kropp og vår sjel. Workshops er under planlegging.

Meditasjon kan for noen være et redskap for å oppleve en større indre ro, redusert stress, økt kreativitet. For andre kan det også være en spirituell kontakt. Det ene utelukker ikke det andre. Meditasjon inviterer til et større nærvær i livene våre. Aksept med det som er. Bli venner med oss selv.

Gjennom meditasjon kan vi bli  bevisst tankestrømmene våre. Observere dem, være med dem og la dem gå, istedenfor å dytte dem ned, tilbake til det ubevisste. Det er en praksis i å være helt tilstede i våre direkte erfaringer. Ufiltrert av tanker, konsepter og preferanser. Ikke-dømmende. Bli bevisst hvor mye tankene styrer livene våre, følelser og handlinger. Da kan vi leve og handle ut fra et visere sted i oss selv. På engelsk kalles det å «act» istedenfor å «react».


2019-2021 utdanner jeg meg til meditasjonslærer under Tara Brach og Jack Kornfields dyktige ledelse. Meditasjonsutdannelsen min kalles «Loving Kindness». Kort forklart, er det å utvikle kjærlighetsmuskelen, hjertet. For oss selv og de og det rundt oss. Det kan også handle om å bli bevisst og respektere våre og andres grenser. Utdannelsen er del av Vipassana tradisjonen. Vipassana betyr «å se tingene som de virkelig er».

om stillhet

Gjennom stillhet kan vi erfare dyp indre ro. Den kan ikke kreves. Vender du oppmerksomheten innover, mot hjertet, kan uventede ordløse erfaringer oppstå.

Det vi ser i den fysiske verden, er allerede skapt i vårt indre. STILLSPACE er et bilde på denne livmoren, som lever i oss alle.

Diktere som Rumi synger om stillheten. Lalla gjør det samme, mens hun danser naken. Mange andre diktere gjør det samme. Rumi og Lalla kan du leser mer om under DIKT & SKRIVING.

Stillhet handler ikke om fravær av bråk. Stillhet er en ordløs erfaring bak tid og rom. «Stillhet» på islandsk betyr lyd/lyde/lytte.

Coleman Barks:

…gi form til vår lengten etter stillhet og til den lyttingen vi gjør innenfor dette. Ingenting kan bli gjort med en slik lengsel. Stillhet kan ikke tilegnes gjennom anstrengelse eller praksis. Det som er sikkert, er å ha en intellektuell forståelse av stillhet er nytteløst. Vi må erfare det, være det, bli forandret. Det er en avslapping som overrasker oss om kvelden. En oppløsning av tid og rom, av deg og meg, inn i en tidløs bevissthet. Det er i denne skjønnheten Rumis poesi svømmer, gir en smakebit av. Stillhet har andre navn: Kjærlighet, frihet, opplyst.  En flåte med andunger som padler i seksten vannløp.

stillspace

kroppen - vårt tempel

Jeg er på besøk hos en forfatter. Han spør om jeg har lyst på en kopp te. - Ja, svarer jeg. Han henter noen Pukka-teposer. – Ser du på kroppen som sjelens tempel, spør han.

Kropp er viktig. Den er vårt tempel. Å være tilstede i hele kroppen er like avgjørende som å tømme sinnet for tanker gjennom meditasjon. Er du bevisst pustens bevegelser gjennom hele kroppen, forsvinner tankene automatisk.

«Pust med hele kroppen!» oppfordrer Will Johnson i boka aligned, relaxed and resilient. Gjennom pusteøvelser viser han oss hvordan vi kan erfare enheten mellom pust og kropp, slik til vi tilslutt kan erfare hvordan alt er forbundet. Å sanse at alt dirrer av liv. Will har en hjemmeside og et prosjekt han kaller «embodiment», som kan oversettes med «legemliggjørelse»http://www.embodiment.net/

body is like dust and soil
soul is like the wind

soul kicks up the dust
and through the dance of particles
soul is revealed

so let’s say your soul
looks a lot like dust and soil
and another soul
meets you in that dust

the whole universe
will start to dance
particle by particle
to your tune
— Will Johnson
NESTE DANS

min venn, mitt ansikt,
hvor finner jeg ord
for at

når jeg bukker for stammen
er jeg dansen,
blir jeg treet,

fortsatt språkløs
skjelver kroppen i vinden.
— Kristin Ma Ellefsenstillspace

tilstedeværelse i hverdagen

The real beauty of mindfullness lies in its ability to transform the moment-to-moment passage of our everyday lives into an aspect of practice that is every bit as important and valuable as the time we spend sitting on our cushions.
— Will Johnson

Ordene på disse sidene kan virke store. Som designer Marianne skriver: «StillSpace har et svimlende utgangspunkt, veldig spennende, men samtidig utfordrende å forholde seg til.»

Det handler om de små skrittene vi trår hver dag. Øve oss på være tilstede i de små hverdagslige gjøremålene. Når vi vasker oss, kler på oss, går ut døra, snakker med naboen.

Være tilstede i pusten. Hvor er du når du da?