DIKT MEDITASJONER

Når vi skriver poesi, skaper vi rom. Når vi er sparsomme med ord, kan vi tillate dette rommet å tre frem. Dette kan forbinde oss med vår sjel og det tomme alt som er, springer ut av.

Vi trenger ikke å skape tomrommet når vi lager en kopp. Det skjer av seg selv, når vi lager koppen.
— Chögyam Trungpa