ESVIKEN - ROM FOR STILLHET

Prosjektet STILLSCAPE er et unikt og viktig kulturtiltak. Bare stillheten, du kan våkne til ditt eget språk, dessuten motta det som tilbys, nemlig relevante kulturtilbud. Det er luft og innsyn rundt hennes prosjekt om å samle og gi.
— ERLING KITTELSEN forfatter, dramatiker og oversetter

Sommerhuset Esviken på Konglungen i Asker. Jeg leide hus og 90 mål strandtomt til utvikling av kulturarenaen "Esviken - rom for stillhet", 2008-11.

Stiftelsen STILLSCAPE ble etablert for formålet. Galleri Esviken, Stillhetsfestivalen, Kafé Esviken, YoungScape (tilbud for barn og unge), kurs og utleie var blant våre tilbud.