STILLSPACE - womb of the moment

Stillspace inviterer til å komme i kontakt med dine indre rom og være tilstede i øyeblikket. Gjennom stillhet, natur, meditasjon og dikt. Samt mytologier og metaforer som lever i oss alle.

Mine verktøy som jeg deler med deg er dikt, skriving, meditasjoner og naturerfaringer. Jeg viser også hvordan en bedre forståelse av kulturelle metaforer og mytologier kan åpne opp for nye sider ved deg selv.

Dikt, natur, kropp, meditasjon og metaforer er selvfølgelig ikke adskilte størrelser. I poesiboka mi Sakte klapper hun på gjenskinnet, er alle disse aspektene ved vår væren vevd inn i hverandre. Du kan lese mer om boka under BUTIKK. 

Organisasjonen STILLSCAPE er initiert og ledes av meg. Den kan du lese om under en annen fane.

Fr%C3%B8+3.jpg
 

DIKT & SKRIVING

Når vi skriver poesi, skaper vi rom. Når vi er sparsomme med ord, kan vi tillate dette rommet å tre frem. Dette kan forbinde oss med vår sjel og det tomme alt som er, springer ut av.

“Vi trenger ikke å skape tomrommet når vi lager en kopp. Det skjer av seg selv, når vi lager koppen.”

— Chögyam Trungpa

MYTOLOGI & METAFORER

Vi har glemt metaforen. Metaforer som kan være bilder på språkløse erfaringer og tilstander som lever i dypet av oss alle. Metaforer brukt av diktere, og i religiøse tekster. Med en bedre forståelse av metaforer og mytologier får du tilgang til nye lag i deg selv. Som kan spre gode ringer i det vannet vi alle er forbundet med.

Få ting har ført til flere kriger og vold enn religioner. Carl Gustav Jung har sagt noe slikt som at alle religioner er som frosset vann i kjølvannet av mystiske erfaringer.

At fred begynner med oss selv, i vårt indre, kan bli ofte bli en floskel. Men dette er ramme alvor. Om flere forsto metaforen i religiøse fortellinger, kunne svært mye nød og elendighet verden over vært unngått - i tusenvis av år.STILLHET

Gjennom stillhet kan vi erfare dyp indre ro. Den kan ikke kreves. Vender du oppmerksomheten innover, mot hjertet, kan uventede ordløse erfaringer oppstå.

Det vi ser i den fysiske verden, er allerede skapt i vårt indre. STILLSPACE er et bilde på denne livmoren, som lever i oss alle.

Diktere som Rumi synger om stillheten. Lalla gjør det samme, mens hun danser naken. Mange andre diktere gjør det samme. Rumi og Lalla kan du leser mer om under DIKT & SKRIVING.

Stillhet handler ikke om fravær av bråk. Stillhet er en ordløs erfaring bak tid og rom. «Stillhet» på islandsk betyr lyd/lyde/lytte.

MEDITASJONER

Moder Jord gir oss bokstavelig talt liv. Naturopplevelser kan være hellige. Naturen er hellig. Akkurat som Moder Jord og våre kropper. Kroppen er vårt jordiske tempel. Gjennom ulike former for bevegelser, skriving og meditasjon, kan vi bli bedre kjent med oss selv, med vår kropp og vår sjel. Workshops er under planlegging.

Meditasjon kan for noen være et redskap for å oppleve en større indre ro, redusert stress, økt kreativitet. For andre kan det også være en spirituell kontakt. Det ene utelukker ikke det andre, tvert i mot. 2019-2021 utdanner jeg meg til meditasjonslærer under Tara Brach og Jack Kornfields dyktige ledelse.

Meditasjon inviterer til et større nærvær i livene våre. Aksept med det som er. Bli venner med oss selv.