STILLSCAPE - rom for stillhet

Kristin.jpg
 
 

STILLSCAPE har våknet opp fra dvalen. Vi er i gang med å organisere oss på nytt som en frivillig forening. Det planlegges nye events fra 2020. Vi vil i løpet av 2019 invitere interesserte til å engasjere seg. Profilen vil være den samme som i forrige periode:

STILLSCAPE skaper og viser kunstopplevelser i møte med stillhet. Foreningen virke kan også omfatte tilliggende akitiviteter som yoga, skriving, meditasjon og naturopplevelser.

Stillhet kan gjøre oss mer oppmerksomme på det som er, og handler ikke om fravær av lyd eller bråk. Stillhet er en kilde som kan gi oss bedre kontakt med vårt indre og med våre omgivelser.

STILLSCAPE er sammensatt av ordene «stillness» - «stillhet» og «landscape» - «skape». Våre tilbud og aktiviteter er en invitasjon til å komme i kontakt med ditt eget skapende selv; og en invitasjon til å delta i en kollektiv skapelsesprosess.

STILLSCAPE leide Esviken i Asker som arena for sine aktiviteter 2008 – 2011.