STILLSCAPE - rom for stillhet

 

STILLSCAPE er sammensatt av ordene «stillness» - «stillhet» og «landscape» - «skape».

Våre tilbud og aktiviteter er en invitasjon til å komme i kontakt med ditt eget skapende selv; og en invitasjon til å delta i en kollektiv skapelsesprosess.

Foto (utsnitt): Fernanda Branco, performance under Stillhetsfestivalen 2009 i Esviken.

Foto (utsnitt): Fernanda Branco, performance under Stillhetsfestivalen 2009 i Esviken.

STILLSCAPE har våknet opp fra dvalen. Det planlegges nye events fra 2020. Profilen vil være den samme som i forrige periode:

STILLSCAPE skaper og viser kunstopplevelser og andre aktiviteter som kan gi et møte med stillhet.

Stillhet kan gjøre oss mer oppmerksomme på det som er, og handler ikke om fravær av lyd eller bråk. Stillhet er en kilde som kan gi oss bedre kontakt med vårt indre og med våre omgivelser.

STILLSCAPE leide Esviken i Asker som arena for sine aktiviteter 2008 – 2011.