silence, stillscape

GALLERI ESVIKEN

Galleri Esviken ble etablert sommeren 2008, offisielt åpnet av ordfører Lene Conradi 2009. Kristin Ma Ellefsen var hovedkurator. Jorunn Hanstvedt var medkurator. Her vises noen utvalgte verk i tilfeldig rekkefølge. Visningsrommene var inne i sommerboligen og i landskapet rundt.

Noen få verk fra YoungScape (tilbud for barn og unge) vises også.

Billedkvaliteten varierer, og viser til dels like mye den rommelige sammenhengen de ble vist i.