kristin

stillhet i ord og diktning

STILLSPACE - ØYEBLIKKETS TILSTEDEVÆRELSE

Et stille sted

Da jeg fikk henvendelsen fra Kristin visste jeg ingenting om virksomheten hennes. Hun ville ha hjelp med å utforme nye nettsider og visittkort. Fornye profilen. Jeg ble umiddelbart tiltrukket av navnet. Hva gjør en virksomhet som kaller seg for StillSpace?

Kristin er arkitekten som heller enn å tegne hus vil jobbe med rommene i oss selv. Med rommene som skapes av stillhet. Med å bygge ord, høvle tekster, male poesi. Hun vil være arkeologen som løfter fram forgangne poeter. Som forsiktig børster jord og leire av ordene deres. Trekker dem ut i relevansens lys, til oss - her og nå.

Poeten som setter ord på ordløse erfaringer. Formidler det uforståelige, det språkløse, det ufattelige, på en måte som gjør at du kjenner det i magen.

«Stillheten», sier Kristin, «er kilden til essensen i livet.Gjennom dikting, myter, fabler og eventyr kan vi bli bedre kjent med oss selv. Åpne våre indre rom til større forståelse.»

Med dette utgangspunktet leverer Stillspace ulike tjenester som forlagsvirksomhet, poesibrev, gjendiktning, workshops og konsulenttjenester innen skrivekunst, kulturarrangementer og redaktør tjenester.

StillSpace har et svimlende utgangspunkt, veldig spennende, men samtidig utfordrende å forholde seg til. Vi har forsøkt å binde det hele sammen med et stillferdig, men allikevel insisterende uttrykk. Bidra til en følelse av ro og avkoblethet. Resultatet av vårt samarbeid kan du se på disse sidene.
MARIANNE VIGTEL HØLLAND, Slow Design Studio

kristin

MIN BIO

Den indre stillheten artikkel jpeg.jpg

"Den indre stillheten", artikkel for tidsskriftet PLAN. Om stillhet og virksomheten til STILLSPACE i Esviken.

Bildet viser prosjektet "In person», installasjon av Marie Sjøvold og Ludvig Friberg.
Vist under Stillhetsfestivalen 2011 i Esviken. I hver fotoboks er det en
film av insekter idet de våkner opp, og vi får anledning til å
se at hvert insekt har sin særegne personlighet. Stillhet
handler også om å bli mer bevisste våre omgivelser her og
nå, gjennom nærværet i øyeblikket. Skrevet meg meg.

Artikkel Interiørmagasinet om min virksomhet (STILLSCAPE) i Esviken i Asker 2009

En scene fra Spelet om Garborg og Baral for Asker, i Esviken. Hilde Olausson som Hulda og Jai Shankar Sahajpal som Baral. Fortattere: Erling Kittelsen og Arild Stubhaug, etter manus av Bjørn Pettersen. Arrangør: Du store verden! Spelet ble utnevnt til årets spel av Spelfondet og mottok over en million i støtte fra Kulturrådet m.fl. Jeg var prosjektleder, inspisient og scenograf.

Skrivekonsulent: "Kristin bidro i skriveprosessen på en konstruktiv og tilstedeværende måte. Hun fremmet den røde tråden og hennes innspill åpnet for nye betraktninger og vinklinger. Hennes intuitive evner ga meg trygget og mot." MARIANNE MAGELSSEN, Pust for livet, Arneberg Forlag."

"Kristin bør bli nedringt av folk som ønsker skriveveiledning. :-)"
ANNE CHRISTINE HÅGENSEN, De Tre Skatter, Arneberg Forlag

Redaktør for magasinet HERBA. Temaer innenfor biodynamisk jordbruk og kultur i et bredt perspektiv, 2015-16.

NRK refleksjoner om rom.png

NRK-TV, Refleksjoner om rom. Deltaker som arkitektstudent ved Institutt for romkunst, 1991. Programmet kan i sin helhet sees her: https://tv.nrk.no/program/fkur30002091/refleksjoner-om-rom.

Prosjektleder og initiavtivtaker til prosjektet "Rom for kunst", Norsk kulturråd, 2000-2002. På bildet to glade mottakere av støtte, Rolf Gerstlauer og Jonas Ekeberg. I dag prosjektet en fast avsetning.

Del av en installasjon på Bankplassen, Oslo. Oppdrag fra Norges Bank. Grader av permanes i samarbeid med Sissel Lillebostad og Henrik Kristiansen. 400 m farget slike, luftballinger og konstruksjoner over plass og bygning ,1994

For tiden: Kontaktlærer på mellomtrinnet, Nesøya skole.

Markus_Brendmoe_-_Bok__Malerier_etc..jpg

Forfatter av hovedartikkel i boka om billedkunstneren Markus Brendmoe, 2008

Utgitt på StillSpace Publishing 2008. Omslag Arnestad Design. Boka er pensum ved Rudolf Steinerhøyskolen. Boka kan bestilles fra forfatteren: areoegaa@online.no

forside Siste natt.jpg

Utgitt på StillSpace Publishing (mitt forlag) i 2015 med støtte fra Norsk Kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord. Omslag Emil Johnson Ellefsen. Konsulent Erling Kittelsen. Boka kan bestilles fra forfatteren: tebrizlim.r@gmail.com

Frilansjournalist, arkitektur og teknologi, MORGENBLADET, 1994-96.

UNIVERSITAS & UNDER DUSKEN - journalist og redaksjonssekretær

Økologisk kafé i Esviken. Alt var hjemmelagd fra bunnen av. Betaling etter hjerte. Jeg var sjefskokk og servitør sammen med mange frivillige. Bilde: Interiørmagasinet

F1010009_0288.JPG

SÅ ET FRØ - er et økologisk dyrkningsprosjekt. Initiert og ledet av meg de første årene, Heggedal 2013. "Foreningen tilbyr et variert tilbud av medlemskap, tjenester og produkter for dyrking av spiselige planter der du bor."

POETRYLETTERS. En gang i måneden publiserte jeg online Poesibrev. På norsk og engelsk til lesere i flere land. diktene var diktsvar på Coleman Barks Rumi dikt, slik essensen av dem ressonerte i meg, 2012-13.

Sivilarkitekt hos LINK Arkitektur og Dyrvik Arkitekter. Perspektivskisse fra Haram Kulturhus.

Konsulent for den japanske arkitekten Tadao Ando, programmeringsgruppe internasjonal akitektkonkurranse om nytt kunstkvartal i Bjørvika. Medlem av Programkomité Adademiet NAL, seminar om museumsarkitektur. Sekretær for utdredningsgruppe om utvidet arkitekturmuseum. Referansegrupper for Tusenårsstedene, 100 000 boliger, Skole og utsmykning (alle Norsk Form) Arkitekttriennalen 2000, NAL. Bildet er fra Trienallen 2015.

Frilans skrivekonsulent Arneberg Forlag, 2011-12

Julehefte av Emil Johsnon Ellefsen, utgitt på StillSpace Publishing, 2008

stillspace

«å dø på korset»

Jeg er ikke religiøs. Religioner oppstår som frosset vann i kjølvannet av personer med mystiske erfaringer. Vi kan alle ha tilgang til mystiske erfaringer. Til livets store gåter.

Organized religion, is a defense against having the religious experience.”
— Carl Jung
What is it you want to do with your one and precious life?
— Mari Oliver

Vi krangler om den fysiske umuligheten at «Jesus» kunne stå opp fra de døde «tredje dag». Fortellingen er et bilde på hva vi alle har tilgang til, i oss selv. Hva er virkelig? Den fysiske verden eller psykiske? Drømmenes verden? En annen verden? Er de to? Er de ett? Folk fleste erfarer dem som adskilte verdener. De er den samme når vi forstår.

«Å dø på korset» er å gi seg over til en større vilje enn sin egen. Hvert øyeblikk har dette potensialet i seg. Hvert bevisste pust. Dette er essensen av «tilstedeværelse i øyeblikket». "Womb of the present moment."  Verden (din verden) skapes på nytt hver gang du puster.

 

 

stillspace

ville du ofre en bit av lillefingeren for å skrive? Om skrivedisiplin.

Kaffe åpner hjertechakraet. Kanskje er det derfor jeg lager meg en god espresso før jeg setter meg ned for å skrive. Med fare for å bikke over i en helsespalte, er kaffe sunt i følge en god venninne. Sammen med noe søtt (dette blir bedre og bedre) styrker det skjoldbruskkjertelen (www.wildwood.no ).

Viktigere enn ritualer er disiplin.

Nylig var jeg på et skrivekurs med Jan Kjærstad. Han kom selvfølgelig inn på dette med å sette av tid å skrive. Han kjenner folk med geniale idéer til tekster, men som sjelden får festet dem på papiret. Som i følge Kjærstad ville kuttet av en bit av lillefingeren for å være forfatter istedenfor redaktør. Vel, da er det vel bedre å sette seg ned med det blanke arket? Eller siden hvor annenhver setning er overstrøket. Erfarne forfattere sier de ikke skriver, de omskriver.

When asked about rewriting, Ernest Hemingway said that he rewrote the ending to A Farewell to Arms thirty-nine times before he was satisfied. Vladimir Nabokov wrote that spontaneous eloquence seemed like a miracle and that he rewrote every word he ever published, and often several times. And Mark Strand, former poet laureate, says that each of his poems sometimes goes through forty to fifty drafts before it is finished.
Susan M. Tiberghien, One Year to a Writing Life: Twelve Lessons to Deepen Every Writer's Art and Craft

De venter ikke på inspirasjon. (Mer om inspirasjon i ett annet innlegg.)  De skriver. Punktum. Rådene er mange, 20 minutter hver dag. Stå opp tidligere, eller plott inn i kalenderen et skriverom etter middag. Kjærstad: «I begynnelsen av forfatterskapet var jeg ringevikar i skolen. Da jeg kom hjem etter fire timer var jeg så sliten av jeg ikke en gang orket å lese Dagbladet. Så var det middag til familien osv. Så om du ikke klarer å sette av en fast tid hver dag, om du har en familie du må ta hensyn til, kan du for eksempel spørre om du kan få sette av tre lørdager til å skrive. Eller om ferien kan fordeles så du får et par uker for deg selv til å skrive.»

Uansett koker det ned til å ha disiplin.  Lage en rytme, ha en plan du følger. Frister.

 

silence, stillscape

ABOUT STILLSCAPE

Silence can make us more aware of our true beeing. Silence is a source that may give us better contact with our inner and with our surroundings.

STILLSCAPE is composed of the words «stillness» and «creation of landscape».

Our events and activities are an invitation to get in touch with your own creative self; and an invitation to participate in a collective creation process.

I mitt mangeårige arbeid med myter har jeg etter hvert blitt fortrolig med opplevelsen av mytisk tid, slik vi kan erfare tilværelsen i møtet med et kunstverk, en naturopplevelse, en fortelling eller et menneskelig forhold som forandrer oss slik at den daglige baksingen med timeplaner kjennes fjern og uviktig og det trivielle så trivielt som det faktisk er. STILLSCAPE har min fulle støtte og velsignelse.
— TERJE NORDBY forfatter og dramatiker
Som konstnärer saknar vi paradoxalt nog ofta en arena där flyktiga idéer och experiment kan ta form i all enkelhet. I Esviken kan ett av målen med att samlas vara experimentet. Ett annat är leken och allvaret i det att vara en skapande individ bland andra skapande. Atmosfären i Esviken och sammanhanget som STILLSCAPE ger till platsen, inbjuder till funderingar. Vad framkallar denna plats hos mej? Esviken erbjuder en mötesplats med inneboende koncentration, där den lilla tanken kan komma.
— ANNA WIDÉN billedkunstner
STILLSCAPE gir meg som komponist og musiker rom og tid til å undersøke nye sider av forholdet lyd, stillhet, tilstand. Esviken er en perle og innbyr til total tilstedeværelse.
— MAJA BUGGE komponist og musiker

silence, stillscape

GALLERY ESVIKEN

Gallery Esviken was established in the summer of 2008, officially opened by Mayor Lene Conradi 2009. Kristin Ma Ellefsen was the main curator. Jorunn Hanstvedt was co-curator. Here are some selected works in random order. The showrooms were inside the summer residence and the surrounding countryside.

A few works from YoungScape (offers for children and young people) are also displayd.

The image quality varies. The spacious contexts were also an important part of the exhibitions.

silence, stillscape

SPELET OM GARBORG OG BARAL

Fra havport til fjellport

Et møte mellom østlig og vestlig mytologi. Oppført i Esviken i Asker og på Tronfjell i Alvdal 2011. Forfattet av Erling Kittelsen og Arild Stubhaug. Spelet tok utgangspunkt i samtaler mellom Arne Garborg og den indiske yogien Sri Ananda Acharaya, kalt Baral. Somrene 1921 og 1922. Etter et manuskript av Bjørn Pettersen. 

En sjekte nærmer seg, to gudeliknende figurer styres inn av en rormann til brygga. De to går i land, båten forsvinner ut igjen, de legger seg til å sove. En del av myten om Njord og Skade som vekselvis sover ni netter i Noatun ved havet og ni netter i fjellet, Trymheim. Så står de opp og kryper ut av kostymene sine, snakker til hverandre som Hulda og Arne Garborg. Samtalen kommer inn på en invitasjon fra Baral om Garborg vil komme til Tronfjell i Alvdal for å snakke nærmere om å lage en oversettelse av Ramayana til nynorsk.
— Erling Kittelsen og Arild Stubhaug. Første linjene i manuset.

Klikk på pil for å se flere bilder.

Spelet ble utpekt til årets signalprosjekt av Spelfondet. Vi mottok over 1 000 000 kroner i støtte. Sigve Bøe spilte hovedrollen som Arne Garborg. Jai Shankar spilte Baral og Hilde Olausson spilte Hulda Garborg. Urframført i Esviken, Asker 2010.  

Skal du stråle må du også
lytte samle stråleglansen
i ditt kammer, Rama skjuler
sorgen i sitt hjerte, hvordan
motta strålen, reflekter
småting som et verdensrike
finne Sita som vil dele
alt det fulle, alt det tomme.
— ERLING KITTELSEN, et av flere dikt han skrev til spelet, senere utgitt «Diktet løper som en by», 2010 Aschehoug. Rama er helten i det indiske eposet «Ramayana».

Bakgrunn
Baral inviterte Garborg til Tronfjell for å resitere den indiske klassiske teksten Ramayana, slik at de sammen kunne gjendikte hans sanskrit-versjon til norsk. Dette arbeidet, opptegnelser fra samtaler mellom de to ved Bjørn Pettersen, samt Garborgs dagbøker er de viktigste kildene til spelet. 
 
Baral (Sri Ananda Achrya Baral), hinduen som levde på Tronfjell i Alvdal i 30 år, døde fredsdagen 1945. Han var professor, en stor pedagog og også en sannyasin (en som forsaker alt for å søke opplysning). Hans kall ble å dra til Skandinavia, der han bosatte seg sammen med eleven, ingeniør Einar Beer. Han vakte oppsikt i bygda med turban og hvit hest. Samtidig kom han nær befolkningen og snakket med mange. Besøk fikk han også fra inn- og utland. Han skrev bok etter bok, alt fra metafysikk til muntre fjellsanger, utgitt på svensk, norsk og engelsk. Barals filosofiske bøker fikk kjempekritikker i The Times, The Scotsman, The Spectator, Dublin Express, New York times osv. 

Alvdal og Asker
Historiens tilhørighet til både Asker og Alvdal er bakgrunnen for valg av spillesteder. 
 
Samtaler i løpet av tiden Baral og Garborg hadde sammen, ble nedtegnet av Barals elev, Einar Beer. Disse er videre bearbeidet og kommentert av Bjørn Pettersen. Dette ledet Arne Garborg til stadig nye besøk i fjellbygda, samtidig som han bodde ved sjøen, i Asker, i over 30 år. 
 
Beer oversatte Anandas engelske versjon til riksmål som Garborg gjendiktet i heksameter til landsmål. Den samme Beer noterte også ned samtaler mellom Baral og Garborg og beskrev hendelser, blant annet opptrinn hvor også Hulda Garborg er med. Disse igjen er oversatt fra engelsk, bearbeidet og kommentert av Bjørn Pettersen. 
 
Fra havport til fjellport ved Erling Kittelsen og Arild Stubhaug
Vandringen fra hav til fjell og selvsagt dette første unike kulturmøtet mellom Øst og Vest, fanges opp av Kittelsen og Stubhaugs tekst, basert på grundig bakgrunnsarbeid og rik på historiske detaljer ikke tidligere satt på trykk. 
 
I dramatiseringen inngikk en rekke rytmiske strofer, små konsentrater av Ramayana, som kom innimellom og speilet det som skjedde. Melodiført av Jai Shankar, indisk tablaspiller. Han regnes som den beste tablaspilleren bosatt i Norden og har selv har forsket i Ramayanas originale rytmiske tonefølge. 
 
Spelet er nyskapende i form og innhold. Det peker både bakover og framover i tid, og var ment å være en stor og samlende begivenhet for lokalbefolkningen. 

Ramayana
Ramayana er ett av to store indiske epos. Ramayana er skrevet på sanskrit. Det består av syv bøker, hvorav de fem eldste i sin kjerne går tilbake til flere århundrer f. Kr. Det forelå sannsynligvis i sin nåværende form ca. 100 e. Kr. Forfatterskapet tilskrives Valmiki. Motiver fra Ramayana har til alle tider vært yndet i indisk diktning. Garborgs gjendiktning ble utgitt på Aschehougs forlag i 1922 under navnet «Rama-kvedet».

Rama kjemper sammen apeguden Hanuman mot demonen Ravana.

Rama kjemper sammen apeguden Hanuman mot demonen Ravana.

Fra prøvene i Asker.

Fra prøvene i Asker.

Rolleliste: 
Arne Garborg: Sigve Bøe
Baral: Jai Shankar Sahajpal
Hulda Garborg: Hilde Olausson
Marta Steinsvik: Arnhild Litleré 
Musikere:Jai Shankar Sahajpal, Shri Lal Sahajpal, Rohini Sahajpal, Mukesh Sharma

Manus: Erling Kittelsen og Arild Stubhaug
Produsent: du-store-verden! www.du-store-verden.no
Kunstnerisk ledelse: Erling Kittelsen
Regi: Erling Kittelsen og Piotr Cholodzinski
Regiassistent og sceneografi: Laura Vallenes
Kostymekonsulent: Anette Werenskiold
Prosjektledelse, scenografi og inspisient: Kristin Ellefsen
Arrangør Asker: Stiftelsen Stillscape ved Kristin Ellefsen

Amatører: Einar Beer: Morten Andreas Kise, Egnund: Ivar Mortensen, Miss Edvards og miss Jewson: Margaret Rustad og Elizabet Rustad, Lokal askerbøring: Ola Holst, Budeier: Alvilde Krohn-Nydal, Johan Galtung som barn: Edvard Ellefsen

 

Skade lengter etter fjellet. W.G. Collingwood

Skade lengter etter fjellet. W.G. Collingwood

skrivecoach

skriving & bevegelse

«Skriv med hele kroppen!» Utsagnet falt under temaet: "Tre regler for å skrive en god fortelling." Jan Kjærstad holder Inspirasjonsskrivekurs og følger opp med å svare: «Dessverre vet ingen hvem hva de tre reglene er. Alt er lov. Våg å skrive slik dere har lyst til å skrive.» MEN ET TIPS HAN KOM MED ER Å BEVEGE KROPPEN MENS VI SKRIVER.

Dette er et selvsagt et slag i siden for alle som mener det er fy og reise seg fra skrivestolen og henge opp en klesvask til tørk (som forøvrig er en svært undervurdert aktivitet) mens vi skriver. Eller du reiser deg og lager en kopp velduftende te. Selv passer jeg på å ha notatboka ved siden av meg mens jeg vasker huset til god musikk. Eller luker i grønnsaksbedene. Går ut med søpla. Eureka! Plutselig ser jeg en ny mulighet på setningen jeg har omskrevet for n't gang. Jeg har en tilbøyelighet til å jobbe for mye, også med skriving. Et tips jeg en gang fikk, var å regelmessig ta en pause, reise meg, åpne ytterdøra, stikke hodet ut og trekke dypt inn frisk luft. Gjerne med en finger som vekselsvis lukker venstre og høyre nesebor. ANBEFALES!

Forfatter Julia Cameron, verdenskjent for sine inspirerende skrivetips, understreker igjen og igjen betydningen av å gå lange turer for å få inspirasjon og fordøye idéer og tekster. Sette på yndlingsmusikken og danse.

Når alt dette er sagt, er det selvsagt ikke så enkelt som at alt du skriver når du beveger deg blir bra på første forsøk (se innlegget om Skrivedisiplin). Det er også stor forskjell på om teksten skal forbli privat eller deles med flere. Forfatter Gro Dahle, som jeg også har gleden av å bli kurset og veiledet av, og som er rå på å skrelle av klisjeene i språket mitt, gir følgende tips: TA SÅ MANGE SKRIVEKURS DU KAN!

Rumi danset mens han diktet. Historiene er flere. I en versjon begynte han å snurre rundt en søyle i bakgården mens han resiterte dikt i sorg av tapet av sjelevennen Shams. Resultatet ble som vi kjenner 25 000 svimlende vers i hans hovedverk Masnavi.
— Kristin Ma Ellefsen (Poesibrev)